Läsning pågår på YG Sollentuna

Milad och Mosrafa sitter gärna bredvid varandra och läser i skolans bibliotek. Hur gillar du att läsa?