Kuratorn Lela Morin tror starkt på ThorenGruppens ledord

Lela ser fram emot att arbeta i en skolmiljö som förenar människa och arbete på ett humant sätt.
– Mod, kraft, passion med hjärta är något som jag starkt tror på.

Vad är dina förväntningar på skolan?
-Mina förväntningar på skolan är att den förblir human med en respektfull atmosfär, att den strävar att gå framåt på ett strukturerat sätt och att alltid vara modern och ligga i framkanten, berättar Lela.

En skolkurators arbete handlar mycket om att vara observant på hur eleverna känner sig i skolmiljön och att uppmärksamma om någon mår dåligt. Det gäller att tidigt fånga upp elever som av olika anledningar har det jobbigt – och se till att får rätt stöd. Skolkuratorerna arbetar med frågor som hur man bäst ska bemöta eleverna, hur man ser, når och inkluderar alla.

Vad är dina intressen?
-Jag älskar att utvecklas, jag brinner för språk och att resa, speciellt till Paris där det alltid finns något att upptäcka, något mer att att uppleva, något mer att lära.