Jag tror på lärlingskonceptet, det öppnar många dörrar för framtiden!

Yrkesgymnasiet i Linköping har ett nära samarbete med företagen runt om i Östergötland. Yrkesgymnasiet är en lärlingsutbildning där eleverna kan välja den yrkesinriktning de är intresserade av för att sedan utforska arbetslivet ute på APL. APL står för arbetsplatsförlagt lärande. På APL läser eleverna programämnen och inriktningsämnen och varvar detta med teori och praktik som utförs inne i skolans lokaler tillsammans med yrkeslärare. På yrkesgymnasiet har eleven möjlighet att lära sig ett yrke från grunden och knyta viktiga kontakter på företag. Eleven får en erfaren handledare till hjälp och målet är att lära sig yrket så som det fungerar i verkligheten. Hur ställer sig företagen till detta, vad tycker de om gymnasiala lärlingsutbildningar och varför tar de emot praktikanter?

Roland Hallman på Elinstallationer i Skänninge och Anders Svensson på Coop Extra i Mjölby berättar om sina erfarenheter om att handleda elever ute på APL.

Elinstallationer i Skänninge är ett företag som utför reparationer, installationer, automatik och service inom elbranschen men har också lagerförsäljning av el-artiklar och vitvaror. Företagets geografiska område täcker in hela Östergötland men verkar även utanför länet. Enligt företaget själva värdesätter de nöjda kunder roland

inom sina verksamhetsområden som till stor del handlar om installation inom industri och lantbruk men de jobbar även mot andra kunder.

Roland Hallman, yrkeshandledare på Elinstallationer i Skänninge, har under tre års tid haft en elev från Yrkesgymnasiet. Han menar att praktiken fungerar bra, det var lite struligt i början men nu fungerar samarbetet med skolan mycket bättre. Han ser en tydlig utveckling hos eleven som under sina tre år gjort stora framsteg. ”Eleven har växt och tar nu egna initiativ. Detta märker alla på företaget”

Sanna Pouramin, rektor på yrkesgymnasiet i Linköping säger: ”Många av våra elever tycker att APL är roligt och lärorikt och det är någonting eleverna ser fram emot.” Roland Hallman kan skriva under på detta och menar att om det är installationselektriker man vill bli är mycket APL ett jättebra sätt. ”När man får vara med ute lär de sig mycket mer.”

Roland Hallman rekommenderar andra företag att ta emot gymnasiala lärlingar. Man ska inte vara rädd att ta emot elever eftersom att detta tillhör deras grundutbildning och det är viktigt för eleverna att vara med.

 

[ingress]Coop har cirka 700 butiker i hela Sverige där koncepten Coop Nära, Coop Konsum, Coop Extra, Coop Forum och Coop Bygg ingår. Coop Extra i Mjölby invigdes i november 2011.[/ingress]

Anders Svensson, yrkeshandledare på Coop Extra i Mjölby, menar att samarbetet med Yrkesgymnasiet har fungerat väldigt bra och är mycket nöjd med sina praktikanter. Anders berättar att ”Individen är viktig för utfallet. En elev som är villig att lära sig resulterar i ett bra samarbete.” På Coops egna hemsida coop.se pratar koncernen om det egna drivet hos sina medarbetare ” Visar du att du vill framåt och klarar av dina arbetsuppgifter finns det en tydlig karriärväg att klättra. Vissa har gått från butiksgolv till hög chefsbefattning på huvudkontoret.” – coop.se

På frågan om Anders tycker att det är bra att eleverna är ute mycket på APL säger han att ”Det är ju inte bara praktik, det är så mycket mer än så. Eleverna lär sig, förvalta kunskap och interagera med kollegor. Det handlar mycket om lärande, där man som elev snappar upp hur ett företag fungerar.” Anders berättar vidare att eleverna har fått både extrajobb och sommarjobb – ”det handlar mycket om eleven själv och hur villig denne är att lära sig.”

Anders avslutar med att säga att[quote style=”style1″ align=”none”] Jag tror på lärlingskonceptet, det öppnar många dörrar för framtiden.[/quote]

coop