Riskerar du att inte
bli behörig till
gymnasiet?

Du kan vara lugn – vi har en lösning för dig.


Är du inte behörig för att läsa ett yrkesförberedande program på gymnasiet? Vi säger välkommen till något av våra introduktionsprogram!

  • Du kan börja läsa gymnasieämnen samtidigt som du läser upp dina grundskoleämnen.

  • Vi erbjuder upp till 12 grundskoleämnen. Utbudet kan variera mellan skolorna – kontakta gärna din skola för att få veta mer om vilka ämnen som går att läsa just där.

  • De ämnen som du inte är behörig i läser du i mindre grupper där du har tillgång till vår specialpedagog. Lokala variationer kan finnas.

  • Hos oss får du en mentor som du träffar regelbundet och som stöttar, uppmuntrar och hjälper dig med dina studier.

PROGRAMINRIKTAT VAL– LÄRLINGSLIKNANDE UTBILDNING (IMVOL)

Programinriktat val är undervisning riktad mot ett nationellt program. Målet är att du så snabbt som möjligt ska bli behörig till programmet i fråga. På Yrkesgymnasiet erbjuder vi dessutom en lärlingsliknande utbildning på det programinriktade valet, vilket betyder att du kommer att få ha APL (praktik) under mer än hälften av din studietid.

Vem kan söka till Programinriktat val?

För att vara behörig till Programinriktat val krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Utöver det behöver du ha antingen:

  • Godkända betyg i matematik och engelska samt tre andra ämnen.
  • Godkända betyg i matematik eller engelska samt fyra andra ämnen.

YRKESINTRODUKTION – LÄRLINGSLIKNANDE UTBILDNING (IMYOL)

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen leder antingen till studier på ett yrkesprogram eller underlättar för dig att komma ut i arbete. När du läser yrkesintroduktion hos oss får du en individuell studieplan som passar just dig och hur du vill lägga upp dina studier.

Vem kan söka till Yrkesintroduktion?

Du kan söka till Yrkesintroduktion om du saknar ett antal grundämnen, men vill välja ett yrkesprogram i framtiden eller komma ut i arbetslivet.

Hur söker du?

Du söker via din lokala gymnasieantagning, precis som till alla andra program. Se respektive orts sida för utbud. Platsantal och upplägg varierar mellan skolorna. Kontakta din lokala skola för mer information.