Riskerar du att inte
bli behörig till
gymnasiet?

Du kan vara lugn – vi har en lösning för dig!


Är du inte behörig för att läsa ett yrkesförberedande program på gymnasiet? Vi säger välkommen till något av våra introduktionsprogram!

  • Vi erbjuder 12 grundskoleämnen.

  • Du kan börja läsa gymnasieämnen samtidigt som du läser upp dina grundskoleämnen.

  • Vi tittar på vad du kan sedan tidigare så att du inte behöver läsa om hela ditt ämne igen.

  • De ämnen som du inte är behörig i läser du i mindre grupper där du har tillgång till vår specialpedagog.

  • Hos oss får du en mentor som du träffar regelbundet och som hjälper dig med dina studier, stöttar och uppmuntrar.

PROGRAMINRIKTAT
INDIVIDUELLT VAL (IMPRO)

Om du inte lyckas bli behörig till ett yrkesprogram kan du gå programinriktat individuellt val, PRIV, hos oss. PRIV är kopplat till något av de yrkesprogram som vi erbjuder. Syftet är att du så snart som möjligt ska nå behörighet för att antas på yrkesprogrammet. Inom PRIV läser du kurser på yrkesprogrammet samtidigt som du läser in behörigheten, vilket betyder att du går med den klass du skulle gått med om du varit behörig.

När kan du välja PRIV?

Kravet för att du ska kunna antas till PRIV är godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Utöver det krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen – alternativt godkända betyg i engelska och matematik samt tre andra ämnen.

FINNS I: GävleSkellefteåHuddinge, Linköping, Malmö, Skellefteå, Stockholm, Sollentuna, Umeå, Västerås, Örebro

PREPARANDUTBILDNING

Vill du bli behörig för att gå ett nationellt program och saknar ett flertal ämnen för att bli behörig kan du välja vår preparandutbildning. Vi erbjuder 12 grundläggande ämnen: svenska, engelska, matematik, geografi, samhällskunskap, historia, religion, kemi, fysik, biologi, idrott och bild. Samtidigt som du läser upp din behörighet kan du läsa andra gymnasieämnen. På så sätt har du chansen att snabbare kunna bli behörig till ett nationellt program.

När kan du välja preparandutbildning?


När du saknar ett flertal grundskolebetyg. Preparandutbildning riktar sig till dig som snabbt vill bli behörig.

FINNS I: GävleLinköping, Sollentuna, Umeå

YRKESINTRODUKTION (IMYRK)

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen leder antingen till studier på ett yrkesprogram eller underlättar för dig att komma ut i arbete. När du läser yrkesintroduktion hos oss har du möjlighet att läsa upp din behörighet, välja yrkesinriktade kurser och vara ute på praktik (APL) och att även träna i våra praktiklokaler.

När kan du välja yrkesintroduktion?

Du kan välja yrkesintroduktion när du saknar ett flertal grundskoleämnen, men vill välja ett yrkesprogram i framtiden eller komma ut i arbetslivet. FINNS I: Huddinge, Linköping, Skellefteå, Stockholm, Sollentuna, Umeå, Uppsala, Västerås, Örebro

SPRÅK- INTRODUKTION

Har du nyligen kommit till Sverige? Är du redo att börja studera på gymnasiet? Då kan språkintroduktion på Introduktionsprogrammet vara något för dig. På det här programmet fokuserar du på svenska språket. Du förbereder dig för ett nationellt program inom gymnasieskolan,  annan utbildning eller anställningsbarhet. Här kan du få undervisning i både de grundskoleämnen och de gymnasieämnen du behöver för din fortsatta utbildning eller anställning. Efter att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar dig läggs utbildningen upp baserat på en individuell studieplan. Efter genomförd utbildning får du ett gymnasieintyg. FINNS I: Malmö, Stockholm, Skellefteå

HUR SÖKER DU?

Programinriktat individuellt val, Preparandutbildning och Språkintroduktion söker du via din hemkommuns gymnasieantagning precis som alla andra program, ta gärna kontakt med studievägledaren på din skola för mer information. För information om hur du söker Yrkesintroduktion är du välkommen att kontakta rektorn på den skola du vill gå på för mer information.