Intressant samarbete för Yrkesgymnasiet Örebro och Västerås

I slutet av oktober besökte ett tjugotal yrkeslärare från svenska yrkesskolor Aventus för att studera det framgångsrika systemet med regionala yrkesutbildningscollege.  Aventus består av regionala utbildningscentrum i städerna Apeldoorn, Deventer och Zutphen.

Skolan erbjuder yrkesutbildning, vuxenutbildning och företagsutbildning och har drygt 10 000 elever och är en av de största leverantörerna av utbildning i regionen. Besöket var mycket uppskattat och framtida samarbeten planerades, för både yrkeslärare och elever på fordons- och transportprogrammet.

Utbytet arrangerades av Amledo & Co med stöd av Erasmus+ och Yrkesgymnasiet Örebro och Yrkesgymnasiet Västerås var representerat av fordonslärare Mirsad Koljić;

– En fantastisk lärorik studieresa. Jag hoppas att mina elever kommer att ha stor nytta av detta samarbete i framtiden, säger Mirsad.