Internationaliseringen fortsätter! – YG Örebro

YG Örebro har inom ramen för Universitets- och högskolerådets Atlasprogram nu blivit beviljade medel för att starta internationalisering med Sarajevo. Målet med detta samarbete är att våra elever på fordons- och transport, VVS- och fastighet samt industritekniska programmet ska göra delar av sin APL i Sarajevo tillsammans med ”JU Srednja skola metalskih zanimanja”. Partnerskolan i Sarajevo har anor från 1889 och YG Örebro ser fram emot att få dela sina erfarenheter och skaffa helt nya i Bosnien-Hercegovina.

skolansarajevo.jpg