Inspirerande dag för eleverna på YG Örebro

Nyligen genomförde Vård- och omsorgscollege Örebro län tillsammans med Möckelngymnasiet en inspirationsdag för länets vård- och omsorgselever. Yrkesgymnasiet är en av de certifierade Vård- och omsorgscollege  och deltog när 220 utställare och elever träffades för att knyta kontakter, lära sig mer och även tävla.

Efter att ha blivit välkomnade av Elisabet Nielsen – rektor för bland annat Vård- och omsorgsutbildningen delades eleverna in i olika lag för att tävla mot varandra i olika grenar med koppling på deras framtida karriärer och det var utställarna som satte poängen.

På detta sätt fick eleverna dels träffa andra elever men också framtida arbetsgivare och kollegor samtidigt som de fick ännu en inblick i sitt framtida arbetsliv. På Yrkesgymnasiet jobbar eleverna nära näringslivet och därför är vi otroligt stolta över att våra elever fick vara med på en inspirerande och givande dag.

Voc

Om vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsliv, utbildare och fackförbund och finns på nationell, regional och lokal nivå. I Vård- och omsorgscollege Örebro län är Region Örebro län huvudman, andra viktiga aktörer är Örebro universitet och Arbetsförmedlingen. Samarbetet leds och genomförs med hjälp av lokala och regionala styr- och arbetsgrupper. Vård- och omsorgs college är inte en skola eller utbildning utan en kvalitetsstämpel för utbildning och arbetliv i nära samverkan.