Inga brister på Yrkesgymnasiet Malmö

Skolinspektionen har efter sin tillsyn förra våren gett grönt ljus för Yrkesgymnasiet Malmö.

Myndigheten påtalade brister gällande undervisning trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt gav skolan i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för att tillgodose och åtgärda elevernas behov.

Bristerna är nu åtgärdade och Skolinspektionen konstaterar därmed att Yrkesgymnasiet avhjälpt dessa.

Passande nog har vi idag i Skåne en härlig vårdag med blå himmel, kvittrande fåglar och massor av snödroppar, vintergäck etc i rabatterna. Dessutom har personalen påsklov och kan verkligen ta tillfället i akt att fira detta med nära och kära. För att få grönt beslut krävs hårt arbete och det håller vi på med varje dag, medarbetarna på skolan är fantastiska och de arbetar hårt för att eleverna ska lyckas och gå en ljus framtid till mötes, berättar skolans rektor Madeleine Fils och avslutar:

– Vi har med hjälp av bra personal, förståelse för koncept och styrdokument och bra systematiskt kvalitetsarbete kommit till denna punkt. Jag är enormt glad och stolt över vår verksamhet vilket vi nu också fått ett kvitto på.