Hej Generation Z!

gold-letter-Z[ingress]Generation Z är ett ord man använder när man ska beskriva generationen födda 1995-2012. Känner du igen dig?[/ingress]

Forskare säger att Generation Z är en speciell generation. Barn och ungdomar som kommer från denna generation växer upp med internet och teknik i modersmjölken. Tidigare generationer kan nog minnas ett eller några år utan internet, men inte Generation Z. De växer upp till att bli riktigt duktiga på teknik, ständigt uppkopplade och har inga problem att göra flera saker samtidigt. För vem av er har inte lyssnat på musik, samtidigt som ni har spelat ett spel samtidigt som ni smsat och dessutom kanske tom pratat i telefon samtidigt?

Generation Z ställer höga krav på tekniska lösningar, har höga förväntningar på det mesta och är inte lika intresserade av att resa. Till skillnad från föregående generationer får denna generation snabbare tillgång till omvärlden och har därför inte lika stort behov av att se sig om i världen. De föredrar att smsa istället för att ringa, vill ha snabba svar och feedback.

Denna generation är också betydligt mer välinformerad än tidigare generationer. Är man dagligen ute på webben är det svårt att undgå rapporteringar från omvärlden, man blir betydligt mer medveten om kriser som omger en. Vissa hävdar att detta även gör att Generation Z ser sig själva som lösningen på problemen och tenderar därför att vara mer ambitiösa än andra.

Självklart är det här generaliseringar men ni kanske känner igen er eller har ni en annan bild av Generation Z?