Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Umeå


Stefan Karlsson, Rektor
stefan.karlsson@yrkesgymnasiet.se

Åsa Vahlberg, Specialpedagog
asa.vahlberg@yrkesgymnasiet.se
072-451 06 18

Lisa Åstrand, Kurator
lisa.astrand@yrkesgymnasiet.se
070-441 01 45

Håkan Bäckman, Skolsköterska
hakan.backman@yrkesgymnasiet.se
073-045 38 69

Hanna Vidmark, SYV och lärlingskoordinator
hanna.vidmark@yrkesgymnasiet.se
072-452 46 48

Hannu Palm, Ellärare
hannu.palm@yrkesgymnasiet.se
070-441 01 96

Kim Wilson, Frisörlärare
kim.wilson@yrkesgymnasiet.se
076-495 80 55

Viktor Olsson, Fordonslärare
viktor.olsson@yrkesgymnasiet.se
072-452 46 64

Peter Markström, Bygglärare
peter.markstrom@yrkesgymnasiet.se
076 495 81 29

Patrik Rainersson, Ansvarig för hockeygymnasiet och APL-samordnare
patrik.rainersson@yrkesgymnasiet.se
070 509 88 41

Cecilia Berglund, Hotell- och turismlärare
cecilia.berglund@yrkesgymnasiet.se
070-555 01 58

Jonas Adolfsson, Barn- och fritidslärare
jonas.adolfsson@yrkesgymnasiet.se
070-551 42 46

Peter Norstedt, Lärare i samhällskunskap och historia
peter.norstedt@yrkesgymnasiet.se

Ingela Magnusson, Lärare i naturkunskap
ingela.magnusson@yrkesgymnasiet.se

Johan Rådström, Lärare i matematik samt IT-samordnare
johan.radstrom@yrkesgymnasiet.se

Christofer Holmlund, VVS-lärare
christofer.holmlund@yrkesgymnasiet.se
070-441 01 20

Julia Lindvall, Lärare i engelska och religion
julia.lindvall@yrkesgymnasiet.se

Jenny Lindberg, Lärare i svenska
jenny.lindberg@yrkesgymnasiet.se

Anton Hajek, Lärare i idrott
anton.hajek@yrkesgymnasiet.se