Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Umeå


Stefan Karlsson, Rektor,
010-331 04 44,, 
förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Linnea Thoren, Administratör
010-331 02 51, linnea.thoren@thorengruppen.se

Hanna Vidmark, Studie- och yrkesvägledare och APL samordnare
072-452 46 48

Christofer Holmlund, VVS-lärare 070-441 01 20, förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Jan Herrlin, Målerilärare
070-441 01 86,  förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Stefan Lilja, Ellärare
070-640 05 21,  förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Kim Wilson, Frisörlärare
076-495 80 55, förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Viktor Olsson, Fordonslärare,,
förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Jeanette Sjöström, Lärare i svenska
förnamn.efternamn@tbschool.se

Peter Markström, Bygglärare
076 495 81 29, förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Peter Norstedt, Lärare i samhällskunskap, religion och historia
070-251 10 33, förnamn.efternamn@tbschool.se

Ingela Magnusson, Lärare i naturkunskap
090-12 46 00, förnamn.efternamn@tbschool.se

Stefan Sjöström, Lärare i engelska och idrott
070-678 09 37, förnamn.efternamn@tbschool.se

Johan Rådström, Lärare i engelska samt IT-samordnare
072-716 59 78, förnamn.efternamn@tbschool.se

Josefine Brandt, Lärare i matematik
090-12 46 00, förnamn.efternamn@tbschool.se

Viktor Steen, förnamn.efternamn@tbschool.se

Lisa Åstrand, Kurator
070-441 01 45, förnamn.efternamn@@tbschool.se

Linnea Thoren, Administratör
010-331 02 51, förnamn.efternamn@thorengruppen.se

Jan Forsberg, Vaktmästare
070-361 62 56, förnamn.efternamn@tbschool.se

Elisabeth Maldonado, Köksansvarig
072-229 62 84. förnamn.efternamn@tbschool.se

Tobias Eklund, Köksansvarig
070-597 58 23, förnamn.efternamn@tbschool.se