Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Umeå


Stefan Karlsson, Rektor,
förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Linnea Thoren, Administratör
010-331 02 51, förnamn.efternamn@thorengruppen.se

Hanna Vidmark, Studie- och yrkesvägledare och APL samordnare
072-452 46 48

Lisa Åstrand, Kurator
070-441 01 45, förnamn.efternamn@@tbschool.se

Håkan Bäckman, Skolsköterska
förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Jan Herrlin, Målerilärare
070-441 01 86,  förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Hannu Palm, Ellärare
070-441 01 96,  förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Kim Wilson, Frisörlärare
076-495 80 55, förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Viktor Olsson, Fordonslärare,
förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Jeanette Sjöström, Lärare i svenska
förnamn.efternamn@tbschool.se

Peter Markström, Bygglärare
076 495 81 29, förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Patrik Rainersson, Ansvarig för hockeygymnasiet
070 509 88 41, förnamn.efternamn@tbschool.se

Cecilia Berglund, Hotell- och turismlärare
070-5550158

Jonas Adolfsson, Barn- och fritidslärare
070-5514246

Peter Norstedt, Lärare i samhällskunskap, religion och historia
070-251 10 33, förnamn.efternamn@tbschool.se

Ingela Magnusson, Lärare i naturkunskap
090-12 46 00, förnamn.efternamn@tbschool.se

Stefan Sjöström, Lärare i engelska och idrott
070-678 09 37, förnamn.efternamn@tbschool.se

Johan Rådström, Lärare i engelska samt IT-samordnare
072-716 59 78, förnamn.efternamn@tbschool.se

Josefine Brandt, Lärare i matematik
090-12 46 00, förnamn.efternamn@tbschool.se

Christofer Holmlund, VVS-lärare
070-441 01 20, förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se

Julia Lindvall, Lärare i engelska förnamn.efternamn@tbschool.se

Jenny Lindberg, Lärare i svenska,
förnamn.efternamn@tbschool.se

Elisabeth Maldonado, Köksansvarig
072-229 62 84. förnamn.efternamn@tbschool.se