Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Stockholm

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Skolans nummer: 070-441 01 89


Joseph Abiad, Administratör

Johanna Böök, Skolsköterska

Lena Hallberg, Specialpedagog

Andres Riquelme, Kurator 073-073 64 07

Lizette Hult, Studievägledare

Peter Nordvall, IT-samordnare
070-441 01 84

Alexanthra Gudopoulcn, Kvalitetaansvarig yrkeslärare
072-029 00 28

Anna Helgeson Portocarrera, Vårdlärare
072-450 76 29

Johan Malmström, Fordonslärare

Nina Lillemägi, Lärare i svenska (föräldraledig)

Louise Wulf, Lärare i svenska

Cedomir Vuksic, Idrottslärare

Ann-Katrin Rytterkrans, Vårdlärare
073-868 37 57

Maria Almgård Bertland, Handelslärare

Angela Basara Gutic, APL-samordnare

Lena Hallberg, Introprogram och SVA

Alexander Hedlund, Lärare i historia, samhällskunskap och svenska

Tony Stenlund, Bygglärare

Anders Ilstedt, Ellärare

Alexander Hedlund, Lärare i samhällskunskap

Marijana Arvaniti, Lärare i engelska

Svetlana Kuznetsova, Lärare i matematik