Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Stockholm

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Skolans nummer: 070-441 01 89


Cecilia Stenman, Rektor

Joseph Abiad, Administratör

Johanna Böök, Skolsköterska

Hanna Al Saati Edsman, Kurator
072-452 46 53

Peter Nordvall, IT-samordnare
070-441 01 84

Alexanthra Gudopoulcn, Kvalitetaansvarig yrkeslärare
072-029 00 28

Anna Helgeson Portocarrera, Vårdlärare
072-450 76 29

Haider Shakir, Lärare i matematik och naturkunskap

Johan Malmström, Fordonslärare

Nina Lillemägi, Lärare i svenska

Ann-Katrin Rytterkrans, Vårdlärare
073-868 37 57

Maria Almgård Bertland, Handelslärare

Angela Basara Gutic, APL-samordnare

Sven-Henrik Stavenow, Lärare i idrott

Lena Hallberg, Introprogram och SVA

Sarina Khoo, Frisörlärare

Alexander Hedlund, Lärare i historia, samhällskunskap och svenska

Tony Stenlund, Bygglärare

Anders Ilstedt, Ellärare