Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Solna

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Björn Savonen, Rektor
070-641 81 24

Cecilia Stenman, Bitr. Rektor

Jenny Svensson, Administratör,
Apl-samordnare & IT-samordnare

076-134 34 27

Annika Sjöholm, Kurator
076-134 35 68

Åsa Ericson, Specialpedagog
076 -134 53 35

Vladimir Fuentes, Barn- och fritidsprogrammet

Janne Ahlestål, Bygg- och anläggningsprogrammet

Antonio Lo Martire, Fordons- och transportprogrammet

Heidi Pantzar, Hotell- och turismprogrammet

Stefan Hellgren, VVS- och fastighetsprogrammet

Sara Abdulhamid, Vård- och omsorgsprogrammet

Vesna Bursac, Svenska/svenska som andra språk

Åsa Ericson, Specialpedagog

Viktor Steen, Engelska

Yonis Gashaw-Seyoum, Matematik

Minnie Falk, Idrott och hälsa