Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Solna

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Björn Savonen, Rektor
070-641 81 24

Cecilia Stenman, Bitr. Rektor

Jenny Svensson, Administratör & IT-samordnare
076-896 56 79

Hanna Eriksson, APL- Samordnare

Sarour Ali-Jalil  Kurator
076-134 35 68

Åsa Flodin Peterson, Specialpedagog
076 -134 53 35

Jessica Jonsson, Skolsköterska
073-079 05 73

Nellie Michelsson, SYV
073-050 13 17

Vladimir Fuentes, Barn- och fritidsprogrammet
076-134 54 91

Kia Pernehagen, Barn- och fritidsprogrammet
073-083 79 37

Tomas Jansson, Bygg- och anläggningsprogrammet
073-071 07 26

Mauri Heikkiä, Fordons- och transportprogrammet
073-064 89 59

Shabnam Madjlessi, Hotell- och turismprogrammet
073068 90 21

Stefan Hellgren, VVS- och fastighetsprogrammet
076-134 59 29

Sara Abdulhamid, Vård- och omsorgsprogrammet
076-134 58 93

Iva Karlsson, Vård och omsorgsprogrammet

Hans Yosif, Svenska/Svenska som andra språk

Ylva Lindehag, Svenska/Engelska

Sara Al-Janabi, Engelska/Samhällskunskap

Cicil Gorgis, Samhällskunskap/Historia/Religion

Yonis Gashaw-Seyoum, Matematik/Naturkunskap

Minnie Falk, Idrott och hälsa