Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Örebro

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Madelene Karlsson, Rektor 010-331 03 80

Hanna Hjelm-Jarflod, Studie- och yrkesvägledare, elevkoordinator och kurator
010-331 02 58

Per-Åke Wilén, IT-samordnare och vaktmästare
076-495 81 33

APL-samordnare, vakant, kontakta rektor Madelene Karlsson, 010-331 03 80

Rasmus Lindroth, Specialpedagog
076-495 81 08

Skolsköterska, vakant, kontakta rektor Madelene Karlsson, 010-331 03 80

Tarja Gårdnäs, Lärare Vård och omsorg
070-441 01 12

Sonja Adolfsson, Vårdlärare
070-441 01 11

Christina Dana, Lärare i svenska och svenska som andraspråk
073-868 37 60

Danny Werme, Lärare i bygg och måleri
070-441 01 07

Mirsad Koljic, Fordonslärare
070- 441 01 17

Mikaela Karlsson, Lärare i handel
070-441 01 80

Eva Eriksson, Lärare i handel
070-441 01 08

Linda Berglind, Lärare Hotell och turism samt Barn och fritid
070-44 10 151

Vesa Qvick , VVS-lärare
070-441 01 09

Mikaela Persson, Lärare i engelska och naturkunskap 
073-868 37 60

Gustav Gising, Lärare i matematik och idrott
073-868 37 60