Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Örebro

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Per-Åke Wilén,  Administratör, IT-samordnare och vaktmästare
076-495 81 33

Anette Lundgren, APL-samordnare
076-127 71 11

Bia Tapper, Specialpedagog
076-495 81 08

Hanna Hjelm Jarflod , Studie- och yrkesvägledare
070-441 01 09

Sofia Linderholm, Kurator
070-441 01 09

Katarina Eriksson, Skolsköterska samt lärare Vård och omsorg
070-441 01 11

Tarja Gårdnäs, Skolsköterska samt lärare Vård och omsorg
072-230 45 94

Christina Dana, Lärare i svenska och svenska som andraspråk
073-868 37 60

Yvonne Karlsson, Lärare i engelska 
073-868 37 60

Magnus Alm, Lärare i matematik och naturkunskap
073-868 37 60

Rasmus Lindroth, Vikarie i Samhällskunskap, Historia och Religion

Sara Ahlforn von Beetzen , Specialpedagog, lärare i historia, samhällskunskap, (föräldraledig)
073-868 37 60

Danny Werme, Bygglärare
070-441 01 07

Ewa Sjöö, Måleri
070-441 01 51

Mirsad Koljic, Fordonslärare
070- 441 01 17

Mikaela Karlsson, Lärare i handel
070-441 01 80

Eva Eriksson, Lärare i handel
070-441 01 08

Madelene Karlsson, Lärare Hotell och turism
070-441 01 10

Lena Ekblom, Frisörlärare
070-441 01 12

Kim Werme, VVS-lärare
070-0844768

Madelene Karlsson, Rektor
010-3310380