Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet
Malmö

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Nadja, Metovski, Rektor
072-219 64 00

Tim Dujmovic, Kvalitetsansvarig yrkeslärare & APL samordnare
010 – 3310259, Tim.dujmovic@yrkesgymnasiet.se

Ola Lindén, Studie- och yrkesvägledare
072-451 06 77

Sissela Silvmarker, Administratör/skolexpedition/IT-samordnare
040-636 49 80

Stela Sever, Skolsköterska
stela.sever@yrkesgymnasiet.se

Christina Jahn, Elevhälsoteam 
070-441 01 67

Karin Werholt, Specialpedagog

Camilla Magnusson, Skolkurator

Maria Flensburg, Vårdlärare
072-452 46 73

Susanna Vidstrand, BF-lärare

Andreas Jonasson, VVS-lärare
070-441 01 39

Nicklas Adesonc, El-lärare
070-441 01 26

Chris Nilsson, Bygglärare
070-441 01 25

Dajan Vasilj, Fordonslärare
070-441 01 28

Caroline Svensson, Handelslärare
070-441 01 27

Andrija Dujmovic, Lärare i matematik och historia
073-873 95 07

Anna Musicanti, Lärare i samhällskunskap, SVA och svenska

Virgil Ibis, Lärare i matematik, samt naturkunskap

Sara Ghazarian, Lärare i engelska och svenska

Christian Robertson, Lärare i engelska och historia

Ville Peltomäki, Lärare i idrott och engelska