Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet
Malmö

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Nadja, Metovski, Rektor
072-219 64 00

Stina Schulze-Kohnen, APL-samordnare 
070-441 01 73

Erica Olsson, Studie- och yrkesvägledare

Sissela Silvmarker, Administratör/skolexpedition
040-636 49 80

Christina Jahn, Specialpedagog
070-441 01 67

Karin Werholt, Specialpedagog

Camilla Magnusson, Skolkurator

Therese Sterner, Skolsköterska

Henrik Havtall, IT-samordnare

Maria Flensburg, Vårdlärare
072-452 46 73

Susanna Vidstrand, BF-lärare

Andreas Jonasson, VVS-lärare
070-441 01 39

Valmir Isa, El-lärare
070-441 01 26

Thabbat Alsadi, Bygglärare
070-441 01 25

Mats Hylen, Fordonslärare
070-441 01 28

Jessica Israelsson, Handelslärare
070-441 01 27

Andrija Dujmovic, Lärare i matematik och historia
073-873 95 07

Victor Bengtsson, Lärare i samhällskunskap, SVA och svenska
072-214 10 56

Henrik Havtall, Lärare i matematik

Joakim Rydgren, Lärare i matematik, samt naturkunskap

Sara Ghazarian, Lärare i engelska och svenska

Nellie Olsson, Lärare i engelska