Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Gävle

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Linda Swedén, Rektor 072-218 28 29

Marie Widén, APL-samordnare
072-546 20 06

Peter Eriksson, Näringslivsutvecklare
070-454 52 69

Therese Laurila, Specialpedagog samt lärare i svenska, historia och religion 070-994 48 28

Lena Roos, Skolsköterska, kurator
072-224 02 04

Anne Sarajärvi, Lärare i matematik och naturkunskap
070-441 01 90

Johan Laine, Industrilärare
070-441 01 04

Carin Englund, Frisörlärare
070-441 01 00

Cecilia Sundberg, SYV
Cecilia.Sundberg@tbschool.se

Lars-Göran Larsson, Bygglärare
070-441 01 05

Kristina Arnell, Vårdlärare
076-795 48 75

Håkan Nilsson, Målerilärare
070-441 01 58

Niclas Nordström, VVS-lärare
070-441 01 03

Mats Ek, El-lärare
070-441 01 06

Caroline Allard, Lärare i svenska och engelska
070-441 01 90

Tomas Thyr, Lärare i matematik
070-441 01 90

Ronnie Bergh, Fordonslärare
070-441 01 01

Marcos Améztegui, Lärare i
svenska samt idrott och hälsa
070-441 01 90