Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Gävle

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Linda Swedén, Rektor 072-218 28 29

Mattias Andersson, APL-samordnare
072-546 20 06, mattias.andersson2@yrkesgymnasiet.se

Peter Eriksson, Näringslivsutvecklare
070-454 52 69

Therese Laurila, Specialpedagog
070-994 48 28

Lena Roos, Skolsköterska, Kurator
072-224 02 04

Anne Sarajärvi, Lärare i matematik och naturkunskap
070-441 01 90

Johan Laine, Industrilärare
070-441 01 04

Lars-Göran Larsson, Bygglärare
070-441 01 05

Kristina Lööf, Vårdlärare
073-868 37 51

Håkan Nilsson, Målerilärare
070-441 01 58

Niclas Nordström, VVS- lärare
070-441 01 03

Mats Ek, Ellärare
070-441 01 06

Per-Anders Clason, Lärare i svenska och engelska
070-441 01 90

Tomas Thyr, Lärare i Matematik
070-441 01 90

Lars Eriksson, Fordonslärare
070-441 01 01

Marcos Améztegui, Lärare i svenska samt idrott och hälsa
070-441 01 90