Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Ale

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.
Frånvaroanmälan görs varje vardag vid frånvaro före kl 09.00 via telefon 0722-346 372. 

Om frånvaro i samband med APL meddelar Du även handledaren. 

Om eleven ej är myndig är det vårdnadshavare som ska göra frånvaroanmälan. 


Malin Luukinen, Rektor
076-871 20 27

 
Elevhälsan

Elevhälsan innefattar alla insatser som görs för att elever ska må bra. Uttrycket ”må bra” innefattar såväl sociala, psykiska som fysiska dimensioner, ofta i kombination med varandra.

För att få en väl fungerande elevhälsa krävs det att all personal i skolan – Mentor, lärare, specialpedagog, rektor, skolsköterska, skolkurator, skolläkare och skolpsykolog samarbetar för elevens bästa.

Enligt skollagen har alla elever rätt till skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolkurator, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan ska arbeta med olika prioriterade mål när det gäller det främjande och förebyggande arbetet.

 

Behöver du komma i kontakt med någon i elevhälsan?

Ann-Sofie Söder, Skolsköterska
0768-70 91 49

Mats Barre, Skolkurator
070-027 28 73

Pernilla Nörskov, Studie- och yrkesvägledare
076-871 20 31

Robert Westlund,Pedagog med specialpedagogisk kompetens
070-650 09 73

Henrik Carlsson, Pedagog med specialpedagogisk kompetens
070-392 02 10