Hanna om kärlek!

Hanna Renström är skolsköterska på Yrkesgymnasiet i Linköping. Hon ska svara på några frågor som har med kärlek att göra.

karlekVad är kärlek?

Kärlek kan vara väldigt olika saker för olika personer. Många tänker, kanske främst, på kärlek till en annan människa, t.ex. en partner, en förälder, ett barn eller en vän. Men kärlek kan man även känna för ett djur eller för en hobby eller kanske för en idol.

Redan när vi är nyfödda så börjar anknytningen till en annan människa, för det mesta till föräldrarna. Denna anknytning är början till att senare kunna känna kärlek. Man vet att små barn som inte får möjligheten att knyta an till en annan människa kan få svårt att känna kärlek senare i livet. Kärlek är ett grundläggande behov som vi människor behöver känna. Även om ett nyfött barn får mat, hålls varmt och friskt så överlever inte barnet om det inte också får ömhet och kärlek.
För många äldre som ser tillbaka på sitt liv så har kärleken varit det viktigaste för dem och det som har mest betydelse när de börjar närma sig livets slut.
Så även om det är svårt att svara på exakt vad kärlek är så är det något som vi alla har behov av att både få och ge.

Vad händer i kroppen när man är kär?

När vi blir kära i en annan person så händer det en massa kemiska saker i kroppen som gör att vi blir helt pirriga av tanken på den vi är kär i. Forskning har visat att känslan av att vara kär kan likställas med att ta vissa droger. Samma centrum i hjärnan stimuleras när vi blir kära som stimuleras om vi t.ex. tar kokain. Det är därför vi kan bli lite ”knäppa” när vi blir kära.

Ett av de hormon som frigörs när vi blir kära är Oxytocin. Höga halter av Oxytocin gör att vi känner oss lugnare och mer tillfreds med livet. Oxytocin motverkar även stress och ångest och gör att vi känner lyckokänslor. Man har kunnat se att människor som är kära har höga halter av Oxytocin i blodet. Därför brukar Oxytocin kallas för kärlekshormonet.

Hur vet man när man är kär?

Ofta brukar vi bli pirriga och känna oss rastlösa och nästan nervösa när vi blir kära. Vi tänker mycket på den personen som vi är kära i och vill gärna vara tillsammans med den personen så mycket som möjligt. Vi kan få svårt att koncentrera oss på annat, särskilt om personen vi är kär i är i närheten. När vi blir kära brukar vi också vilja fysiskt beröra den personen som vi är kär i. Om vi är kär i någon så kan vi ägna mycket tid på att tänka på den personen som vi är kär i och kanske fantisera om hur det skulle vara att vara tillsammans med den personen.

Blir man lyckligare av kärlek?

Som tidigare nämnt så har alla människor behov av kärlek, så ja vi blir lyckligare av kärlek, även om just förälskelse inte alltid leder till lycka.

Kan man vara kär hela sitt liv?

En del människor är kära i en och samma person nästan hela livet. För andra kanske objektet för kärleken ändras men de är kära hela tiden.

Vad är skillnaden mellan att vara kär och att vara bra kompis med någon?

För många så innebär det att vara kär att vi även vill vara fysiskt intima med den vi är kär i. Vi vill t.ex. hålla handen, kramas och pussas, och ha sex. Men för andra så kan de vara kära i någon utan att vilja ha den fysiska närheten. En del är fysiskt intima med sina vänner utan att vara kära i dem. Men oftast så känner vi inte de där riktigt pirriga känslorna för en bra kompis, utan det brukar vara förbehållet den vi är kär i.

Kan andra se att man är kär?

Ibland kan andra se och märka att vi är kära. Vi kanske vill prata mycket om den personen som vi är kär i eller vi kanske börjar rodna om den vi är kär i pratar med oss. Men det behöver inte heller märkas alls utanpå att vi är kära.

Går hjärtat verkligen sönder när man blir sårad av någon man är kär i?

Nej, det gör det inte. Men vi kan känna en fysisk smärta i bröstet när vi blir sårade av någon eller när en relation tar slut, men denna smärta är sällan farlig.
Det finns dock en sjukdom som heter ”Broken-heart-syndrome”. Den kan bl.a. orsakas av svår psykologisk stress vilket leder till att den vänstra kammaren i hjärtat förändras och hjärtat får svårt att pumpa runt blodet. Men sjukdomen är ovanlig och drabbar främst äldre kvinnor.