Grönt ljus för Yrkesgymnasiet Skellefteå

Skolinspektionen ger grönt ljus till Yrkesgymnasiet Skellefteå.
De påtalade bristerna inom ett program på skolan är åtgärdade och därmed är viteshotet hävt.
– Vi gjorde en genomlysning av samtliga våra skolor och såg ett behov av att stärka upp rutinerna. Jag är glad att vi upptäckte detta och att vi tillsammans med vår personal agerat så kraftfullt. Jag är trygg med att vi även i fortsättningen kan ge våra elever en bra lärlingsutbildning, säger Tatjana Miletic, verksamhetschef.

Yrkesgymnasiet, med elva skolor i Sverige, fick samtliga grönt ljus i den regelbundna tillsyn som Skolinspektionen genomförde 2015/2016. Förra våren – i maj månad – genomförde Skolinspektionen en riktad tillsyn mot Yrkesgymnasiet i Skellefteå för att följa upp hur skolan jobbade med undervisningstid och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Där upptäcktes brister på ett av skolans yrkesprogram och i augusti fick skolan ett vitesföreläggande som skulle vara åtgärdat senast 29 september.

Skolinspektionen har bedömt att Yrkesgymnasiet Skellefteå genomfört sådana åtgärder att tillsynen av utbildningen kan avslutas.

– Det känns skönt att vi vidtagit nödvändiga initiativ för att säkerställa att vi följer de rutiner som Skolinspektionen kräver. Vi har hela tiden känt oss trygga och vet att vi levererar hög kvalitet till våra elever, säger skolans nytillträdda rektor Malin Burström.