Givande föreläsning på Yrkesgymnasiet Skellefteå

Bästa medicinen mot psykisk ohälsa är fysisk aktivitet. Hälsopedagogen och yogainstruktören Ann-Charlotte Pavval föreläste och delade – utifrån sin egen livserfarenhet – ut sina bästa råd till Yrkesgymnasiets elever.

Besöket på Medlefors Folkhögskola var sprungen ur skolans sökta och tilldelade projektpengar från den så kallade Elevfonden.

Eleverna fick lyssna och ta del av Ann-Charlottes föreläsningar utifrån hennes egna livserfarenheter med en bakgrund där hon är uppvuxen i en dysfunktionell familj där missbruk och våld var vanliga inslag under hennes uppväxt.

Nu föreläser hon om psykisk ohälsa och att hitta en väg framåt och vidare i livet där hon berättade även om sin uppväxt och alla de fällor som drabbat henne och hur hon tagit sig ur dessa. Istället för att vara bitter på sin familj så valde hon att lägga sin energi på att vara stolt över den hon är och dit hon till slut tagit sig.

Även fysisk aktivitet är en av den absolut starkaste medicinen om du mår dåligt. Kanske den absolut bästa.

Det viktigaste budskapet YG-eleverna fick med sig från föreläsningen var att oavsett bakgrund, religion, familjeförhållanden eller sexuell läggning så går det med små medel att förändra sitt liv till det bättre. Genom kunskap om psykisk ohälsa, fysisk aktivitet och goda rutiner går det att påverka sin egen psykiska hälsa. Det är ingen annan du själv som kan påbörja förändringen för ett bättre mående.