Från Hällaskolan till bygget

yglin

[ingress]För ett år sedan gick Jimmy Wetterhall, Monton Pratumwan, Tobias Gustavsson, Carl-Petter Pihl, och Alexander Lamberth som vanliga niondeklassare på Hällaskolan i Borensberg. Ett år senare tar de på sig arbetskläderna för att två dagar i veckan åka ut på sina arbetsplatser som snickarlärlingar. Vi frågade dem hur de tänkte när de valde gymnasieutbildning och hur de nu trivs med sin utbildning och praktikplats.[/ingress]

Alexander Lambert, idag snickarlärling på Sjelvgrens Bygg i Borensberg, säger själv att han redan innan gymnasiet visste att han var intresserad av byggprogrammet. ”Jag hade praoat på Sjelvgrens både i åttan och i nian och visste att det var bygg jag var intresserad av, att man sedan fick så mycket praktik som man får på Yrkesgymnasiet tyckte jag lät intressant och det var därför jag intresserade mig för skolan”.

Tobias Gustavsson lärling på PEAB i Motala och Carl-Petter Pihl lärling på Carutcha Hus & Hem visste att de ville bli snickare. Carl-Petter hade kommit i kontakt med yrket via sin pappa. ”Jag var på allt innan! Öppet hus och mässan på Konsert och Kongress och jag visste att han inte ville gå i Motala Kommun”. För Monton Pratumwan var vägen inte lika rak. ”Jag var lite inne på VVS men valde bygg och kände snabbt att jag passade in och att det var för mig.”

Killarna är eniga om att det blev ungefär som de hade tänkt sig. Jimmy Wetterhall, som är lärling på DLM Entreprenad visste inte att det skulle vara så mycket praktik som det är – men ser detta som en bra sak. Killarna menar att när man lyssnar på hur det verkar vara på andra skolor så får man uppfattningen av att de som går där också tycker att man lär sig mest av praktik och att de därför får lära sig väldigt mycket eftersom de är ute så mycket. För killarna var det en fördel att skolan var liten. Ingen av dem var sugna på en stor skola utan tyckte att det var en fördel att det inte gick så många elever på Yrkesgymnasiet.

Efter jul började Yrkesgymnasiets nya rektor Sanna Pouramin och sen dess har det rustats upp på skolan, det har köpts in nya möbler och öppnats upp för bättre uppehållsrum. Men den största skillnaden är de nya bygglokalerna som kommer sättas i bruk efter sommaren. Killarna ser fram emot detta. ”Det kommer bli jättebra, chansen att få en riktigt bra grund kommer bli ännu större”.

När jag frågar vad de skulle säga till någon som ska välja gymnasium i år och funderar på byggprogrammet är de eniga; ”Om du kan ta eget ansvar och är beredd att kliva upp tidigt för att börja jobba på morgnarna så är det jättebra!”

Elin Hermansson, YG Linköping