Från garage till lägenhet – Rikard lär sig allt om byggbranschen på YG Göteborg

Rikard går första året på Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad på Yrkesgymnasiet Göteborg. På Yrkesgymnasiet har elever redan från årskurs ett halva tiden praktik. De är alltså inne i skolan och läser gymnasieämnen två veckor och har APL (arbetsplatsbelagt lärande) två veckor varje månad. Rikard har nu sin APL ute i skärgården på byggföretaget Hälsö Byggservice. Vi träffade Rikard och hans handledare Elias för att få reda på vad han lär sig ute på sin APL.

Vad gör ni här på denna arbetsplats just nu?
– Vi håller på att bygga om ett garage till en lägenhet.

Vad får du lära dig ute på din praktik?– Idag har jag fått lära mig att lägga plåtskenor. Innan visste jag bara vad det var men inte vad det hette. Sen har jag också fått lära mig lite om varför man tar vissa mått när man bygger och hur man lägger reglar och så. Det är en av vad jag fått lära mig på denna praktikplats än så länge.

Vad tycker du är fördelen med att gå en utbildning där du har halva tiden praktik?
– Dels så tycker jag att det är mycket roligare att vara ute på byggen och jag lär mig lättare när jag ser hur man gör istället för att läsa om det. Jag har dyslexi också så det underlättar väldigt mycket för mig.

Hur tycker du att det fungerar med upplägget att ha två veckor inne på skolan och två veckor ute på en praktikplats varje månad?
– Det tycker jag fungerar bra. Man får lite variation så att man inte hinner bli trött på praktikplatsen eller trött på skolan.

Hade du någon erfarenhet från byggbranschen sedan tidigare?
– Ja. Jag hade varit ute på två praktikplatser och sommarjobbat på olika firmor. Det tycker jag har varit bra, att se olika ställen, så att man inte får göra samma saker om och om igen, utan man får testa på många olika saker.

Trivs du bra med din utbildning hittills?
– Ja det gör jag. Jag trivs bra med mina handledare också ute på plats så det känns bra.

Vi pratade även med Rikards handledare Elias och frågade honom vad han tycker om Yrkesgymnasiets lärlingskoncept.
Hur fungerar det att ha en lärling med sig och tycker du att det är bra med lärlingskonceptet som YG har?
– Det funkar faktiskt jättebra att ha med sig en lärling. Jag tror att den här tvåveckorsperioden gör att man inte hinner glömma av så mycket under den tiden man är i skolan. Jag själv hade en månad praktik och en månad skola i gymnasiet vilket gjorde att man lätt kunde glömma av större delen av det man arbetade med. Just när vi jobbar med lite mindre jobb såhär så hinner man vara med mer under hela bygget och se vad som händer. Det tror jag är bra.

Är du intresserad av Yrkesgymnasiets Bygg- och anläggningsprogram och vill komma och besöka oss? Då är du varmt välkommen på vårt öppna hus onsdagen den 8/5 kl. 17.00-19.00. Eller vill du testa på hur det är att vara lärlingselev och skugga under en dag? Hör av dig till vår kommunikatör Louise Börjesson på louise.borjesson@thorengruppen.se.