Erik fick jobb direkt efter studenten

Hos oss på Yrkesgymnasiet får våra elever börja sina yrkeskarriärer redan på gymnasiet där mer än halva deras skoltid är förlagd på en arbetsplats i form av APL (arbetsplatsförlagt lärande). För två år sedan gick Erik ut från Yrkesgymnasiet Gävle och direkt efter studenten fick han anställning på sin APL-plats, Industrirörteknik.