En gemensam studiedag för Malmös gymnasiala friskolenätverk

Yrkesgymnasiet Malmö deltog förra fredagen i Malmös gymnasiala friskolenätverk och vi passade på att ställa tre frågor till rektorn Madeleine Fils som deltog.

Vad är Malmö Gymnasiala Friskolenätverk och hur involveras YG i detta nätverk?
– Det är ett nätverk för alla de friskolor som finns på gymnasienivå i Malmö, vi är över 20 stycken och nätverket har funnits i ett antal år nu och samarbetat fungerar fantastiskt bra fastän vi egentligen är konkurrenter. Men det är många frågor i vår dagliga verksamhet som berör oss alla och dessa dryftar vi under våra möten. Det är till exempel alltid lättare att få Polisen eller andra myndigheter att komma besöka ett nätverk där alla är på plats än att besöka varje enskild skola.

Berätta om Yrkesgymnasiets engagemang i er gemensamma studiedag?
– I fredags hände sedan det som vi har arbetat länge för i nätverket att vi kunde ha en gemensam studiedag, alla skolor med alla våra pedagoger och annan skolpersonal. Att agera tillsammans ger starkare muskler och mer resurser alltså går det att få bra fortbildning och dessutom slår vi två flugor i en smäll – vi får också ett kollegialt lärande med fler än våra vanliga kollegor vilket är både trevligt och givande. Temat för dagen var ”Hjärnan i skolan” och vi hade på förmiddagen Kristina Bähr, barnläkare och handledare som föreläste om hjärnans funktioner inom skola och ledarskap. På em var det workshops med case utifrån föreläsningens tema. Alternativa lösningar på dessa case ska vi sedan arbeta vidare med på våra respektive skolor. Det var en fantastisk givande dag som var bra arrangerad.

Vilka fördelar ser du att YGmedverkar i ”friskolenätverka”t och deltar i sådana evenemang som i fredags?
– Som en av Malmö friskolor ska vi självklart vara en aktiv part i denna typ av nätverk där vi arbetar för att liksom de kommunala skolorna, göra det bästa för att alla Malmös gymnasieelever ska gå en ljus framtid till mötes. Malmö Gymnasiala Friskolenätverk är helt klart en del av Malmö.