Elever från Yrkesgymnasiet Malmö erbjuds skyddsombudsutbildning

Anton Sten som läser andra året till rörmokare och Jack som även han läser sitt andra år fast till byggarbetare blev tillfrågade av skolan att få en elevskyddsombudsutbildning. Initiativet till utbildningen låg bakom friskolorna i Malmö som tillsammans gick ihop för att erbjuda denna utbildning och samtidigt ge stöd till elever och hitta tillfälle för att träffas och ventilera.

Berätta om utbildningen!

-Jag och Jack fick chansen att gå på en elevskyddsombudsutbildning på Bladins. Det var vi från Yrkesgymnasiet, tillsammans med flera elever från andra friskolor. Utbildningen handlade bland annat om arbetsmiljö och vilka rättigheter vi har, berättar Anton.

-Utbildningen gjorde oss även mer riskmedvetna, exempelvis om bullrig miljö. Att det är strikt förbjudet att vistas i en miljö som överstiger 115 decibel, berättar Jack som läser bygg.

Vad tror du att utbildningen ger dig?

-Jag blir mer medveten om risker för att veta vad man ger sig in på. Exempel om jag står på ett berg utan räcke är det dumt men om jag inte är medveten om riskerna. Är jag riskmedveten är det till exempel då alltid säkrare att ta en livlina med sig om man tvunget ska upp. Eller som arbetsrelaterat att man har livlina om man klättrar på ställningar, förklarar Jack.

Vad tyckte om utbildningen och hur ser du dig själv ha användning av denna i framtiden?

Den var väldigt lärorik! Jag har faktiskt redan använt mig av den. Jag och Jack har tillsammans fått göra en skyddsrunda här på YG och kommer även göra det i våra nya lokaler för att se så allt ser bra ut. Det är så jag tror jag kommer ha användning av den i framtiden när jag arbetar inom VVS eftersom jag vet vad som är rätt och fel och medveten om risker, berättar Anton.