Elever från YG Västerås hjälper en förskola

Elias och Filip, två av våra elever på YG Västerås har hjälpt en förskola i Västerås med en ny rutschkana.

069