Elever från YG Malmö på APL

Vi på Yrkesgymnasiet vill att våra elever ska lära sig ett yrke från grunden och vara kreativa, företagsamma och självgående när de tar studenten. Därför är halva deras utbildningstid på en arbetsplats. Nedan ser ni bilder från Yrkesgymnasiet Malmö på bland annat Hamza åk 1 och Sebastian åk 3 som är ute på sina APL platser.