Eget företag målet för Anna

[ingress]Anna Hilpinen har redan efter första året på sin utbildning till elektriker fått lära sig mycket genom sin tid på en väldigt bra APL-plats.[/ingress]

– Jag ville ha så mycket praktik som möjligt. Dessutom låg skolan bra till från där jag bor.
Det var därför Anna Hilpinen valde att söka till Yrkesgymnasiet och efter ett år är hon väldigt nöjd.
– Det är bra med en liten skola. Man får mer tid med lärarna om man behöver hjälp. De är lätta att prata med och kan det de lär ut.

Praktiken på NEA-gruppen ordnade Anna själv.
– Jag skickade iväg till cv till chefen som bokade in ett möte med mig under samma vecka. Jag ville vara på ett större företag där jag får utöva fler saker.

Hon trivs väldigt bra och lär sig mycket.
– Jag lär mig massa grundläggande saker, men har redan fått göra en del moment som man egentligen inte ska göra förrän i trean. Jag lär mig också att arbeta med olika personer som alla lär ut nya saker och på olika sätt.

Anna tycker att praktiken är viktig på fler sätt än så:
– Man lär sig mer om branschen och vad som förväntas av en när man ska jobba. Sen är det lättare att få extrajobb. Jag har jobbat under både sport- och påsklovet.

Anna har redan nu en plan för framtiden.
– Efter studenten vill jag jobba ett par år på ett större företag tills min lärlingstid är slut. På sikt vill jag starta eget företag och därför läser jag till grundläggande behörighet för högskolan nu för att kunna plugga vidare.

Namn: Anna Hilpinen
Utbildning: El- och energiprogrammet, Yrkesgymnasiet Huddinge
APL-plats: NEA-gruppen
Lyssnar på: Rock
Äter helst: Onyttigt
Gör på fritiden: Spelar fotboll