Distansundervisningen rullar på hos Yrkesgymnasiet Malmö

På grund av Coronaviruset rekommenderade regeringen den 17 mars gymnasieskolorna till att gå över till distansundervisning. En utmaning som heter duga, men för Yrkesgymnasiet Malmö har det ändå gått smidigt, säger skolans lärare och elever. Här berättar de mer om hur det fungerar med distansundervisning på gymnasiet.

Jessica Israelsson, lärare på Handels- och administrationsprogrammet

– Distansundervisningen fungerar bra, roligt att så många elever hanterar det klanderfritt och att jag kan se en fin och sund motivation i det. Här gäller det att ha mycket självdisciplin och det har många. Det är positivt inför framtiden om de vill studera på högskolenivå med distans/fjärrundervisning, då vet de hur det fungerar. Jag saknar dock eleverna, att kunna vara i samma klassrum som dem och finnas tillhands på ett annat sätt. Man ser dem oftast inte deras kameror är avstängda och genom kroppsspråk, mimik samt att gestikulera ser man mer.

Linn Pålsson Ringdell, elev i klass VO19

– Det bästa med distansundervisningen är att man får en chans att visa vad man kan på ett annat sätt än i skolan. Man kan lätt tappa bort sig och tycka att det blir svårare med uppgifter i skolmiljön. Så jag tycker att det är lättare med distansundervisning. Nackdelen med det är att jag saknar skolan och att få träffa mina vänner där.

Ronja Ragnesund, elev i klass BF19

– Det funkar bra med undervisningen men det är ganska tråkigt och dagarna blir sega. Det känns inte som man riktigt startar dagen. Och ja, man saknar att gå till skolan och kunna sitta och jobba där.

Abdel Al-Qut, elev i klass EE18

– Jag tycker distansundervisningen är bra. Det var svårt i början att vänja sig men det rullar på tycker också att det är ett spännande nytt sätt att ha lektionerna på. Fördelen är att läraren har möjligheten att tysta elever om dom är störande eller när de inte är i behov att höras. Däremot saknar man skolan. Man saknar även det sociala nätverket i skolan också, till exempel vännerna på rasterna.