Lär dig genom att jobba. Hos oss är du minst halva utbildningstiden ute på en arbetsplats med en erfaren handledare. Resten av tiden tillbringar du på skolan tillsammans med din yrkeslärare och övriga pedagoger. Vi utbildar kreativa, aktiva och företagsamma elever till att bli något speciellt.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

LÄRLING PÅ ETT FÖRETAG

Minst hälften av din skoltid är ute på en arbetsplats. Där lär du dig ett yrke av riktiga yrkesmän och yrkeskvinnor. Du har själv möjlighet att påverka valet av arbetsplats utifrån dina intressen.

 

GYMNASIE-GEMENSAMMA ÄMNEN

Du läser gymnasiegemensamma ämnen som svenska, engelska och matte. Alla ämnen är anpassade till ditt yrkesval. Läser du bygg har du till exempel byggmatte.

PROGRAMÄMNEN

Det här är ämnen som handlar om ditt yrkesval. Ska du läsa till frisör ingår till exempel entreprenörskap. En del av dessa poäng kan du ibland tillgodogöra dig ute på din arbetsplats.