Christina fick sommarjobb på sin APL-plats

Många elever på Yrkesgymnasiet i Göteborg får sommarjobb. Christina Pellou är en av dem. På YG har eleverna minst 50 procent av sin utbildning på ett företag. Det gör att dem lättare får jobb.
– I sommar är första gången jag sommarjobbar inom äldreomsorgen. Det ska bli kul, säger Christina.

Hon går andra året på Vård- och omsorgsprogrammet och har sin APL, arbetsplatsförlagt lärande, på Jonseredsgårdens äldreboende i Partille. Hon trivs bra och tycker att jobbet är utmanande och att det ger henne en bra grund att stå på inför framtida jobb inom vården.

Kerstin Casselblad och Meri Kimoska är enhetschefer inom äldreomsorgen där Christina har sin APL. De är positiva till att ta emot praktikanter och att erbjuda dem en bra och strukturerad arbetsplats. Konkurrensen om vård- och omsorgspersonal är stor i Göteborgsområdet. Genom att Jonseredsgården satsar på att ta emot praktikanter och ger dem en bra utbildning har äldreomsorgen lättare för att få sommarvikarier.
– Praktikanter är bra ambassadörer för yrket. Genom vår praktikverksamhet bygger vi en bra grund för framtida arbetskraft, säger Kerstin Casselblad.

Christina Pellou har under vårterminen varvat två veckor på äldreboendet med två veckor i skolbänken. Det har gjort att hon har kunnat visa framfötterna och därmed lättare fått sommarjobb. I juni kommer hon att jobba och få en riktig lön. För henne gick det väldigt smidigt att få sommarjobb.
– Min handledare på praktiken bad mig bara att gå till chefen som sedan frågade mig om jag ville jobba i sommar, så enkelt gick det till. Jag är så glad över jobbet, säger Christina.