Certifierade av Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som en utbildning kan få när man uppfyller de krav som ställs på ett VO-College. När du fullgjort din utbildning, så får du ett VO-College-diplom. Det är ett bevis på att din utbildning uppfyller de nationella kvalitetskrav som är desamma över hela Sverige – det vet även dina framtida arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor.

Kraven är höga – för att få bli VO-College måste en utbildning arbeta nära med kommunens arbetsgivare inom vård och omsorg (kommun, landsting och privata företag) och fackförbund. Därför är vi väldigt stolta över att Yrkesgymnasiet Örebro har fått detta certifikat!