Samarbete ska kickstarta elevers karriärer

[ingress]ThorenGruppen AB har inlett ett exklusivt samarbete med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco. Elever på Yrkesgymnasiet och Thoren Business School erbjuds möjlighet att under sina tre gymnasieår delta i ett program för att bli mer anställningsbara efter studenten.[/ingress] Eleverna får i programmet bland annat information, tips, vägledning och CV-granskning. De får också genomgå intervjuer som genomförs av Adeccos rekryteringskonsulter. Alla elever … Read More

ThorenGruppen inför kraftfullt åtgärdsprogram

[ingress]I Skolinspektionens genomgång av alla skolor i landet presenterades idag en rapport om ThorenGruppens Yrkesgymnasier i Skellefteå, Umeå, Stockholm, Huddinge och Linköping. Skolinspektionen konstaterade bland annat brister i utbildningsstöd och lärlingsplatser.[/ingress] – Vi delar Skolinspektionens syn och har sedan en tid tillbaka satt in ett kraftfullt åtgärdsprogram för att höja kvalitén i alla delar av skolorna, svarar vd för ThorenGruppen, … Read More

Yrkesgymnasiet i Stockholm får beröm

[ingress]Yrkesgymnasiet i Huddinge och Stockholm fick skarp kritik från Skolinspektionen, elever och föräldrar för brister i lokaler och undervisning i början av året. Uppstartsproblemen för skolorna ledde till att en omfattande och akut handlingsplan togs fram av ThorenGruppen som driver skolorna.[/ingress] – Vårt fokus har varit att trygga elevernas skolgång. Vi har nu lyckats genomföra en stor del av handlingsplanen … Read More

Skolinspektionen kontrollerar alla Yrkesgymnasier

[ingress]Skolinspektionen kommer att genomföra inspektion av samtliga våra Yrkesgymnasier i Thorengruppen. Skolinspektionen ändrade på torsdagen det tidigare beslutet att enbart genomföra fördjupad inspektion i de aktuella skolorna i Stockholm, där en tidigare inspektion uppmärksammat brister.[/ingress] När inspektionerna ska genomföras har ännu inte meddelats. – Vi välkomnar Skolinspektionens kontroll av våra Yrkesgymnasier, vi vill givetvis visa att Yrkesgymnasiets verksamhet håller en … Read More

Yrkesgymnasiet beklagar och åtgärdar problem

[ingress]Yrkesgymnasiet i Huddinge och Stockholm har fått kritik och detta uppmärksammades av bl. a. Sveriges Television. Yrkesgymnasiet åtgärdar problemen.[/ingress] – Vi har gjort ett antal misstag vid skolan och tar kritiken på största allvar. Vi beklagar att eleverna har drabbats och vi arbetar hårt för att komma tillrätta med problemen. Eleverna i Huddinge kommer att flytta in i en ny … Read More