Arbetsmiljödag på Yrkesgymnasiet Linköping

inkoping

[ingress]Vad gör du om du upplever diskriminering på jobbet? Eller om stressen på arbetsplatsen gör att säkerheten hamnar i andra hand? Dessa och många andra frågor diskuterade eleverna på Yrkesgymnasiet Linköping under årets upplaga av Arbetsmiljödagen.[/ingress]

På tre olika stationer fick eleverna i årskurs 1 lyssna på föreläsningar, diskutera case och ta ställning i värderingsövningar som alla behandlade arbetsmiljö. Bertil Sandberg och Petra Westberg från arbetsmiljöverket berättade om hur vi alla kan vara med och påverka så att vi får en bra arbetsmiljö och att både arbetstagare och arbetsgivare har skyldighet att följa arbetsmiljölagen. Föreläsningen var sedan centrerad kring Systematiskt arbetsmiljöarbete vilket reglerar att arbetsgivaren kontinuerligt ska hålla koll på arbetsmiljön.

Organisatorisk och social arbetsmiljö vilken handlar om hur man mår mentalt på jobbet. Det kan handla om stress, mobbing och trivsel i allmänhet. Denna kategori är den största anledningen till sjukskrivning bland kvinnor! Ergonomi där bland annat tunga lyft, syn, buller och vibrationer ingår. Denna kategori är den största anledningen till sjukskrivningen bland män! Hur ser det ut på arbetsplatserna, är det ordning och reda och varför är det viktigt att det är det?

I case kopplade till elevernas framtida yrken fick eleverna sätta sig in i möjliga problem som kan uppstå. Tillsammans med yrkeslärarna diskuterades olika situationer som kan existera på verkliga arbetsplatser. Förhoppningen är att eleverna ska vara redo att ta tag i samt kunna identifiera arbetsmiljöproblem om de skulle råka ut för dem i arbetslivet. Vi diskuterade vad kränkande särbehandling är, vilket även innefattar diskriminering, mobbing och sexuella trakasserier, och vad vi ska göra eller vända oss om vi blir utsatta för detta. Eleverna fortsatte att diskutera vad facket egentligen är för någonting och vad de gör.

Efter detta fortsatte eleverna med värderingsövningar där de fick diskutera var gränserna går för diskriminering, mobbing och risktagande. Vad kan ni göra om något händer på er arbetsplats? Pratar ni med chefen, facket eller arbetskamraterna? Skulle ni våga säga ifrån? Hur kan vi bli så självsäkra att vi synliggör de problem som kan finnas, och vilken hjälp finns att få? Vi lärde oss bland annat hur tillbud (OJ) och olyckor (AJ) ska hanteras. Att tillbud är en händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall medan en olycka innebär att någon har skadat sig på något sätt. Eleverna visste att båda tillbud och olyckor behöver rapporteras.

Vi tackar föreläsare, pedagoger och elever för en härlig dag med många givande samtal och diskussioner!