Äntligen flyttar YG Malmö och rektorn har ordet

Det gäller alltså Yrkesgymnasiet i Malmö som flyttar till nya större lokaler, som är i full gång med att fräschas upp! Terminsstarten i augusti är i de nya fina lokalerna på Estlandsgatan.

Vad roligt att Yrkesgymnasiet ska flytta till nya och fräscha lokaler.
– Ja det är verkligen roligt och vi ser fram emot flytten och vår start till hösten i nya lokaler på ny plats.

Vad är de främsta anledningarna till att skolan byter lokaler?
– Vi vill ha vår verksamhet samlad under ett och samma tak för att det ger en helt annan möjlighet att arbeta programöverskridande och ämnesintegrerat. Idag har vi Bygg- och anläggningsprogrammet utlokaliserat till Arlöv under viss del av läsåret samt att dagens lokaler inte möjliggör större projekt mellan programmen.

Vad har du som rektor för förväntningar på att ni flyttar?
– Att vi äntligen får till alla projekt och arbetsuppgifter som vi pratat om att vi vill göra mellan våra ”närbesläktade” program (BA, EE och VF samt mellan HA och FT). Att vi får nya samarbetspartner i det lokala närområdet eftersom vi finns på ny plats, jag tänker i första hand på Handelsprogrammet och all detaljhandel som finns på Mobilia. En ny miljö ger ofta ny energi och nya tankar på hur man kan lösa olika praktiska saker och frågeställningar kring roller, elever etc.

Vilka är de bästa förändringarna som kommer att påverka befintliga och blivande elever?
– Vår nya praktiska utemiljö dels under tak och dels under bar himmel. Det blir mer likt elevernas framtida vardag på en gång, även under skolveckor samt att vi kommer att ha mer utemiljö för eleverna under lunchtid och raster. Dessutom är det alltid roligt med nytt och fräscht.

Vad har den nya lokalen som inte den gamla på Fredriksbergsgatan inte kan erbjuda? Vilka fördelar kan det ge eleverna?
– Helt klart blir det en uppgradering av verkstadslokalerna på alla våra fyra program som kräver dessa lokaler (BA, EE, FT och VF), t ex kommer vi  ha plats för fler ”skruvbilar” och arbetsstationer på Fordonsprogrammet. Svetsverkstaden som används flitigt på VVS- och fastighetsprogrammet kommer bli större och vara mer avgränsad vilket är till fördel både arbets- och säkerhetsmässigt. Eftersom alla programmen kommer att ha större och mer omfattande arbetsuppgifter/projekt som kräver mer av planering, genomförande, ansvarstagande och samarbete så kommer eleverna var mer redo för världen utanför d v s det verkliga arbetslivet när det är dags för APL-veckor. Förhoppningsvis kommer våra samarbetspartner tycka att de är mindre ”gröna” när de kommer till dem på företagen vilket är positivt för alla parter.