Alla hjälper varandra framåt

Verner, Amar, Harald, Frida, Stephanie, Nathalie, Olivia, Albin och Kim går idag på Yrkesgymnasiet i Linköping men för bara ett par månader sedan gick de i nian och funderade över sina gymnasieval. Vi har träffat dem för att se hur de har det nu, när valet är gjort och de har gått på gymnasiet ett tag. Hur tänkte de då, hur de tänker nu och vad de har för tips att ge till de som snart ställs inför utmaningen att välja gymnasieutbildning.

Därför valde vi Yrkesgymnasietbild1

Olivia går handelsprogrammet på Yrkesgymnasiet och för henne var valet av program lätt – hon visste att hon ville jobba med kläder och människor. Att det sedan var ett lärlingsgymnasium var för henne enbart positivt. ”Jag tyckte att det lät bra med mycket praktik, jag tycker det ska bli både kul och spännande men samtidigt lite nervöst att gå ut på den första praktiken. Jag tror det blir mer på riktigt när man får vara med på en arbetsplats och få arbetskamrater.”  Albin som går VVS- och fastighetsprogrammet valde Yrkesgymnasiet på grund av praktiken och för att skolan kändes ny. För Amar som brukar hjälpa sin pappa med bilar var valet att välja fordonsprogrammet lätt, och även han ser fram emot praktiken. ”Jag valde Yrkesgymnasiet för att lärarna verkade bra och just för att en så stor del av utbildningen är ute på en arbetsplats i form av praktik”, säger han.

Kim går frisörprogrammet och hon valde denna inriktning då hon intresserat sig för styling och menar att en av fördelarna med Yrkesgymnasiet är att det är en liten skola. Olivia håller med och menar att man snabbt lär känna både elever och lärare och att det finns en bra gemenskap i skolan.

Eleverna är enade om att det är bra att det finns många lärare på Yrkesgymnasiet och att man tack vare det får all den hjälp man behöver.

 

Så här känns det nu

Många elever på Yrkesgymnasiet pendlar idag in till Linköping. Trots att skolan endast ligger 10 minuters promenad från resecentrum och att inga lektioner börjar tidigare än 8.30 är de ibland tvungna att åka tidigt med buss och tåg för att komma i tid. Eleverna tycker att pendlingen går bra. Verner som kommer från Motala har fått en praktikplats på Lundstedts rör AB och kommer därför under höstterminen att befinna sig i Motala två dagar i veckan. Han är nöjd med sitt val att gå en praktisk linje. Nathalie tycker inte heller att pendlingen är ett problem eftersom man sällan har läxor på kvällarna och att man därför kan ägna sig åt sina fritidsintressen efter skolan. ”Hade vi haft mer läxor hade det säkert blivit jobbigare att pendla.” Varken Filip eller Stephanie tycker att att pendlingen tar tid ifrån skolarbetet eftersom de hinner med läxorna på lektionstid. Stephanie fortsätter berätta att hon trodde att det skulle vara mer plugg men att hon såhär i efterhand är glad att det inte blev så och det känns tryggt att man får mycket extrahjälp på skolan om det är något man ligger efter i.

Att läsa på gymnasiet skiljer sig från högstadiet. Att dessutom välja att läsa gymnasiet på en annan ort kan verka som ett stort steg att ta. Den största skillnaden Verner upplever från högstadiet är att han har mer gemensamt med klasskompisarna nu ”vi är en liten klass där alla har sökt samma program och har samma mål”. Nathalie som läser till målare fortsätter berätta; ”jag trodde att det skulle vara mer tävlingsinriktat och mer konkurrens i klassen men istället blev det så att alla hjälper varandra framåt.”

bild2

Tips till dig som ska välja gymnasium i höst

När vi frågar eleverna om de har några tips till de som idag ska välja gymnasieskola är de eniga; Gå på gymnasiemässorna och jämför skolorna! Verner kom i kontakt med Yrkesgymnasiet på gymnasiemässan i Motala. Olivia tycker man ska tänka på vad man själv vill och inte följa sina kompisar. Alla elever har varit på ”Öppet Hus” på skolorna och det gav dem en chans att bilda sig en egen uppfattning och samtidigt få chansen att prata med både lärare och rektor samt att känna efter vad som kändes bäst.[quote style=”style1″ align=”right”]tänk på att ta det lugnt – det ordnar sig.”[/quote]

Verner och Nathalie menar att oavsett vilken linje du väljer så kan du bli vad du vill men när man börjar gymnasiet måste man ta ansvar för sina val. Verner som valt att redan i åk 1 läsa extra matte för att i framtiden bli högskolebehörig tycker att möjligheterna är många. ”Det förväntas mer av en nu än tidigare och möjligheten att plugga och få bra betyg finns, men det innebär att kraven på en är högre.” Som avslutning säger Nathalie: ”tänk på att ta det lugnt – det ordnar sig.”