1000 kr extra i lärningsbidrag

Läs nedan om villkor och hur det fungerar.

Extra lärlingsersättning på 1000 kr utbetalas från CSN om du är behörig för nationellt program och har påbörjat din APL.

Elever på introduktionsprogrammen omfattas inte av denna extra ersättning förrän de blir nationellt behöriga.

Den extra ersättningen ska täcka högre utgifter för mat och resor som är kopplade till APL. Observera att detta är ett statligt bidrag som kan komma att förändras.

Klicka här för att läsa mer.