Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Sollentuna

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Maria Eriksson, Rektor
072-223 10 65

Elevhälsoteam

Johanna Böök, Skolsköterska
070-441 01 95

Alexanthra Gudopoulcn, Kurator och Studie- och yrkesvägledare
072-029 00 28

Hanna Al Saati Edsman, Kurator 
072-452 46 53

Övrig personal

Frans Lemke, APL-samordnare 
070-441 01 74

Karin Hessner, Administratör
08-12 20 30 71

Peter Nordvall, IT-samordnare
070-441 01 84

Lärare

Sonny Galmar, Bygg och målerilärare
070-441 01 76

Caroline Wilk, Lärare engelska (samt APL-samordnare)
070-441 01 74

David Josephson, Lärare i naturkunskap, historia, samhällskunskap och religion

Hülya Göker, Frisörlärare
070-441 01 23

Jeelan Jameel, Ellärare
070-441 01 22

Patrik Löfgren, Fordonslärare
070-441 01 19

Susanne Cederholm, Lärare handel och administration (föräldraledig)

Payman Alhege, Vårdlärare
070-441 01 54

Paolo Hellsén, Lärare hotell och turism
070-441 01 24

Anastasia Triantafyllou, Lärare i idrott