Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Örebro

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Per-Åke Wilén,  Administratör, IT-samordnare, vaktmästare och yrkeslärare
076-495 81 33

Bia Tapper, Specialpedagog
076-495 81 08

Madelene Karlsson, Studie- och yrkesvägledare
070-441 01 10

Sofia Linderholm, Kurator
070-441 01 09

Anette Lundgren, APL-samordnare
076-127 71 11

Marie Heggemann, Skolsköterska
076-495 80 68

Sara Ahlforn von Beetzen , Specialpedagog, lärare i historia, samhällskunskap, handel (föräldraledig)
073-868 37 60

Rasmus Lindroth, Vikarie i Samhällskunskap, Historia och Religion

Danny Werme, Bygglärare
070-441 01 07

Ewa Sjöö, Måleri
070-441 01 51

Mirsad Koljic, Fordonslärare
070- 441 01 17

Lena Ekblom, Frisörlärare
070-441 01 12

Madelene Karlsson, Lärare Hotell och turism
070-441 01 10

Katarina Eriksson, Lärare Vård och omsorg
070-441 01 11

Tarja Gårdnäs, Lärare Vård och omsorg
072-230 45 94

Yvonne Karlsson, Lärare i engelska 
073-868 37 60

Magnus Alm, Lärare i matematik och naturkunskap
073-868 37 60

Christina Dana, Lärare i svenska och svenska som andraspråk
073-868 37 60

Mikaela Karlsson, Lärare i handel
070-441 01 80

Eva Eriksson, Lärare i handel
070-441 01 08

Oskar Jacobson, Rektor
010-33 10 373

Kim Werme, VVS-lärare
070-0844768