Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Örebro

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Pelle Wilén,  Administratör, IT-samordnare, vaktmästare och yrkeslärare
076-495 81 33

Lena Rosén, Specialpedagog
076-495 81 08

Madeleine Karlsson, Studie- och yrkesvägledare
070-441 01 10

Sofia Linderholm, Kurator
070-441 01 09

Tin-Chung Hu, IT- samordnare/vaktmästeri
070-441 01 43

Emma Asplund, APL-samordnare
070-441 01 80

Helena Jörtsö, Skolsköterska
076-495 80 68

Danny Werme, Bygglärare
070-441 01 07

Mikael Holm, Målerilärare
073-552 18 48

Mirsad Koljic, Fordonslärare
070- 441 01 17

Lena Ekblom, Frisörlärare och lärare Handel
070-441 01 12

Madeleine Karlsson, Lärare Hotell och turism
070-441 01 10

Malin Fors Nilsson, Lärare Vård och omsorg
070-441 01 11

Fred Dötlmaier, Lärare VVS/Industri samt Handel
070-441 01 52

Ida Helderud, Lärare i engelska och idrott
073-868 37 60

Egon Genberg, Lärare i matematik och naturkunskap
073-868 37 60

Anna-Klara Högman, Lärare i historia, samhällskunskap, handel
070-441 01 08

Christina Dana, Lärare i svenska och svenska som andraspråk
019-765 22 11

Åsa Lagerlund, Rektor
072-145 14 15