Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet Örebro

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Pelle Wilén,  Administratör, IT-samordnare, vaktmästare och yrkeslärare
076-495 81 33

Oskar Jacobson, Biträdande rektor samt specialpedagog
076-495 81 08

Madelene Karlsson, Studie- och yrkesvägledare
070-441 01 10

Sofia Linderholm, Kurator
070-441 01 09

Anette Lundgren, APL-samordnare
070-441 01 08

Helena Jörtsö, Skolsköterska
076-495 80 68

Sara Ahlforn von Beetzen , Specialpedagog, lärare i historia, samhällskunskap, handel
073-868 37 60

Danny Werme, Bygglärare
070-441 01 07

Ewa Sjöö, Målerilärare
070-441 01 51

Mirsad Koljic, Fordonslärare
070- 441 01 17

Lena Ekblom, Frisörlärare
070-441 01 12

Madeleine Karlsson, Lärare Hotell och turism
070-441 01 10

Malin Fors Nilsson, Lärare Vård och omsorg
070-441 01 11

Fred Dötlmaier, Lärare VVS/Industri samt Handel
070-441 01 52

Ida Helderud, Lärare i engelska och idrott
073-868 37 60

Egon Genberg, Lärare i matematik och naturkunskap
073-868 37 60

Christina Dana, Lärare i svenska och svenska som andraspråk
019-765 22 11

Mikaela Karlsson, Lärare i handel 070-441 01 80

Åsa Lagerlund, Rektor
010-33 10 373