Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet
Malmö

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Nadja, Metovski, Rektor
072-219 64 00

Stina Schulze-Kohnen, APL-samordnare och Studie- och yrkesvägledare
070-441 01 73

Petra Eriksson, Administratör/skolexpedition samt studie- och yrkesvägledare

040-636 49 80

Christina Jahn, Specialpedagog

070-441 01 67

Camilla Magnusson, Skolkurator

Nina Tettenborn, Skolsköterska (måndagar och onsdagar)

Nina Lindqvist, Bygglärare

070-441 01 25

Mats Hylen, Fordonslärare

070-441 01 28

Jessica Israelsson, Handelslärare

070-441 01 27

Amila Najm, Lärare språkintroduktionsprogrammet
076-495 81 28

Andrija Dujmovic, Lärare språkintroduktionsprogrammet
073-873 95 07

Victor Bengtsson, Lärare i samhällskunskap och svenska
072-214 10 56

Donat Zulfaj, Lärare i idrott och hälsa, religion, samt naturkunskap (tjänstledig)
076-495 81 38

Maria Flensburg, Vårdlärare
072-452 46 73

Goce Bockarovski, VVS-lärare
070-441 01 39

Johan Wendestam, , Ellärare
070-441 01 26

Joakim Rydgren, Lärare i matematik
072-214 10 56

Svera Amorim Magdalena, Lärare i engelska

Henrik Havtall, IT-samordnare och Lärare i  historia