Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet
Malmö

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Daniel Tegnvallius, Rektor
072-219 64 00

Maria Spångberg, APL samordnare
070-441 01 73

Petra Eriksson, Administratör/skolexpedition, Studie- och yrkesvägledare
040-636 49 80

Lars-Göran Johansson, Vaktmästare/Elevvärd
070-441 01 40

Zaneta Zlatevski, IT-samordnare, lärare datorteknik
076-823 75 54

Camilla Magnusson, Skolkurator
040-636 49 80

Margareta Ottmer Svensson, Specialpedagog
040-636 49 80

 

Victor Bengtsson, Lärare i samhällskunskap och svenska
072-214 10 56

Daniel Tegnvallius, Bygglärare
070-441 01 25

Göran Roos, Lärare i handel
070-441 01 27

Pär Lidén, Fordonslärare
070-441 01 28

Donat Zulfaj, Lärare i idrott och hälsa, religion, samt naturkunskap
072-214 10 56

Goce Bockarovski, VVS-lärare
070-441 01 39

Sebastian Soldevall, l, Lärare i ellära
070-441 01 26

Joakim Rydgren, Lärare i matematik
072-214 10 56

Pernilla Månsson, Lärare i engelska och historia
072-214 10 56

Max Sjölin, Bygglärare
070-441 01 25