Vi som arbetar på Yrkesgymnasiet
Malmö

För att maila, skriv förnamn.efternamn@yrkesgymnasiet.se för personen du vill nå.

Daniel Tegnvallius, Rektor
072-219 64 00

Stina Schulze-Kohnen, APL -samordnare
070-441 01 73

Petra Eriksson, Administratör/skolexpedition, Studie- och yrkesvägledare
040-636 49 80

Christina Jahn, Specialpedagog
070-441 01 67

Camilla Magnusson, Skolkurator

Nina Tettenborn, Skolsköterska (måndagar och onsdagar)

Margareta Ottmer Svensson, Ansvarig IMPRO/IMYRK
076-495 81 37

Largim Useini, IT-samordnare

Jessica Israelsson, Handelslärare
070-441 01 27

Max Sjölin, Bygglärare
070-441 01 25

Amila Najm, Lärare språkintroduktionsprogrammet
076-495 81 28

Andrija Dujmovic, Lärare språkintroduktionsprogrammet
073-873 95 07

Victor Bengtsson, Lärare i samhällskunskap och svenska
072-214 10 56

Pär Lidén, Fordonslärare
070-441 01 28

Donat Zulfaj, Lärare i idrott och hälsa, religion, samt naturkunskap
076-495 81 38

Goce Bockarovski, VVS-lärare
070-441 01 39

Johan Wendestam, , Ellärare
070-441 01 26

Joakim Rydgren, Lärare i matematik
072-214 10 56

Pernilla Månsson, Lärare i engelska och historia
072-214 10 56